Η χειρουργική του περιοδοντίου αποτελεί την δεύτερη φάση της αντιμετώπισης της Περιοδοντικής Νόσου.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η συντηρητική φάση της θεραπείας και ο ασθενής να έχει πλέον ένα καλό επίπεδο στοματικής υγιεινής.

Ο σκοπός της είναι να διορθώθει μεγάλες βλάβες οι οποίες είτε δε μπορούν να διορθωθούν με την συντηρητική θεραπεία και μόνο, είτε γιατί εμπλέκονται και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις – όπως η αναγέννηση ιστών- οι οποίες defacto απαιτούν χειρουργική προσπέλαση της περιοχής.

Με την χειρουργική φάση μπορούμε να προσπελάσουμε περιοχές  που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με μια “κλειστή” συντηρητική τεχνική, όπως π.χ. αρκετά βαθείς θύλακοι ή περιοχές με περίπλοκη ανατομία όπως οι ρίζες των γομφίων. Έτσι μπορούμε να ελαττώσουμε ή να εξαλείψουμε θυλάκους. Μπορούμε επίσεις να διορθώσουμε τη μορφολογία / ανατομία του υποκείμενου οστού, αποδίδοντας μια πιο φυσιολογική και συμβατή με τη στοματική υγιεινή μορφολογία.

Η χειρουργική θεραπεία δεν πρέπει να τρομοκρατεί τον ασθενή που την χρειάζεται. Γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν έχει κινδύνους για τον ασθενή. Η ταλαιπωρία είναι μηδενική και η όποια ενόχληση ελέγχεται εύκολα με ένα ελαφρύ παυσίπονο. Συνήθως δε, δεν χρειάζεται αντιβιωτική κάλυψη. Ο ασθενής μπορεί αμέσως μετά την επέμβαση να συνεχίσει κανονικά τις κανονικές του δραστηριότητες. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 7-14 ημέρες χωρίς καμία ενόχληση.

Σχετικά Περιστατικά