Πληροφορίες

Ιστορικό

Ασθενής 16 ετών με συγγενή έλλειψη του άνω δεξιού πλάγιου τομέα. Η ασθενής ήδη είχε ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία για να κλείσει το κενό και να διορθώσει μικρές ανωμαλίες στη σύγκλεισή της.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Με το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας έγινε ουλεκτομή με τη βοήθεια οδοντιατρικού laser ώστε να αφαιρεθούν οι υπερπλαστικοί ιστοί αλλά και να αποκαλυφθεί και μήκος κλινικής μύλης που ήταν ακόμα κάτω από τα ούλα (Delayed passive eruption). Μετά απο την αφαιρεση των ιστών το χαμόγελοήδη έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στην συνέχεια έγινε από Προσθετολόγο η απαραίτητη αποκατάσταση του σχήματος των δοντίων, σύγκλειση των κενών αλλά και αλλαγή του σχήματος του κυνόδοντα αλλα και του προγομφίου άνω δεξιά ώστε να προσομοιάζουν πλάγιο τομέα και κυνόδοντα αντίστοιχα ώστε να επιτύχουμε ένα αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα για την ασθενή.