Πληροφορίες

Ιστορικό

Νεαρός ασθενής ετών 14, με διάγνωση ταχέως εξελισσόμενης περιοδοντίτιδας και οικογενή εντόπιση της νόσου. Συστηματικά υγιής, μη καπνιστής.

Αρχική Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη έγινε έλεγχος της  στοματικής υγιεινής και της φλεγμονής με συντηρητική θεραπεία (απόξεση). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι στην επανεξέταση μετά από 8 εβδομάδες. Υπάρχει σημαντική βελτίωση όλων των κλινικών παραμέτρων, δραματική μείωση της αιμορραγίας και πολύ καλή στοματική υγιεινή. Λόγω της επιθετικής μορφής της νόσου αλλά και λόγω των μεγάλων βλαβών που είχαν προκληθεί, η συντηρητική  προσέγγιση δεν ήταν επαρκής για να αντιμετωπίσει τις αλλοιώσεις γι’αυτό και ακολούθησε η δεύτερη φάση θεραπείας με χειρουργική διευθέτηση – αναγέννηση των βλαβών.

Αναγέννηση Βλαβών

Η δεύτερη φάση της αντιμετώπισης περιλάμβανε την αναγέννηση των οστικών αλλοιώσεν στους γομφίους του νεαρού. Αυτό επετεύχθει με το συνδυασμό μοσχεύματος και απορροφήσιμης μεμβράνης κατά τα πρότυπα της Κατευθυνόμενης Ιστικής Αναγέννησης. Στις ακτινογραφίες φαίνεται η βελτίωση της οστικής βλάβης σε διάστημα 8 μηνών.