Πληροφορίες

Ιστορικό

Νεαρός 21 ετών με υφίζηση στον αριστερό κάτω κεντρικό τομέα

Τεχνική

Χρησιμοποιήθηκε Ελεύθερο Επιθηλιακό Μόσχευμα για την κάλυψη της υφίζησης στο 31 με σύχρονη χαλινεκτομή