Πληροφορίες

Ιστορικό

Η ασθενής προσήλθε με οίδημα, πόνο και αιμορραγία στην ανίχνευση γύρω από τα εμφυτεύματα της.  Είναι φανερές οι μαλακές και σκληρές εναποθέσεις πάνω στα εμφυτεύματα και το οίδημα των ιστών αντίστοιχα. Φέρει ολική οδοντοστοιχία πάνω σε 4 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Έγινε απόξεση και αφαίρεση των μαλακών και σκληρών εναποθέσεων από τις επιφάνειες των εμφυτευμάτων. Έγινε επίσης τομή για καλύτερη προσπέλαση στην επιφάνεια του εμφυτεύματος #32 και σφηνοειδής αφαίρεση τμήματος του υπερπλαστικού ιστού. Δόθησαν οδηγίες στοματικής υγιεινής και αντισηπτική γέλη. Η τελική εικόνα είναι στην αφαίρεση των ραμμάτων μετά απο 1 εβδομάδα