Πληροφορίες

Ιστορικό

Ασθενής ετών 38, υγιής με έγκλειστο κυνόδοντα. Η ασθενής έχει ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία για την διευθέτηση του οδοντικού τόξου.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Η αποκάλυψη του κυνόδοντα έγινε με τη βοήθεια τοπικής αναισθησίας και Nd:YAG Laser.  Το οστικό τοίχωμα που κάλυπτε το δόντι αφαιρέθηκε με Piezosurgery. Η αιμορραγία ήταν ελάχιστη και χωρίς ταλαιπωρία για την ασθενή. Η ορθοδοντικός μπόρεσε σε ελάχιστες μέρες να τοποθετήσει άγκιστρο στην οδοντική επιφάνεια του έγκλειστου δοντιού και να ξεκινήσει την έλξη.