Πληροφορίες

Ιστορικό

Ασθενής ετών 24 , μη καπνιστής, με πολλαπλές υφιζήσεις και στις δύο πλευρές του στόματος λόγω τραυματικού βουρτσίσματος. Δεν ανιχνεύθηκαν θύλακοι ή άλλα περιοδοντικά προβλήματα.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των πολλαπών υφιζήσεων σε αυτό το περιστατικό έγινε με δύο χειρουργικές επεμβάσεις, μία για κάθε πλευρά του στόματος. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική “tunnel” η οποία ελαχιστοποίησε τα απαιτούμενα ράμματα και δεν απαιτούσε εξωτερικές τομές. Το αποτέλεσμα ήταν πλήρης κάλυψη των εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών και πάχυση των λεπτών ούλων. Η τελική εικόνα είναι μετά από 8 εβδομάδες.