Πληροφορίες

Ιστορικό

Νεαρός ασθενής, μη καπνιστής και συστηματικά υγιής που είχε κάνει ορθοδοντική θεραπεία στο παρελθόν. Λόγω υπερβολικών δυνάμεων έγινε απορρόφηση των ριζών των δοντιών. Στον πρώτο γομφίο της άνω γνάθου εμφανίστηκε περιακρορριζικό απόστημα το οποίο δε μπορούσε να αντιμετωπιστεί  με ενδοδοντική θεραπεία.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Έγινε εξαγωγή του δοντιού και σύγκλειση επικοινωνίας με το σύστοιχο ιγμόριο. Μετά από την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος έγινε αναγέννηση του φατνίου με ξενομόσχευμα και μεμβράνη μη απορροφήσιμη με πλέγμα τιτανίου και καρφίδες. Μετά από την ωρίμανση του μοσχεύματος έγιε η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος για να αποκατασταθεί το κενό του ασθενούς.