Πληροφορίες

Ιστορικό

Ασθενής 52 ετών, πρώην καπνίστρια. Συστηματικά υγιής. Προηγήθηκε συντηρητική αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου και βελτίωση της στοματικής υγιεινής. Στην επανεξέταση ανισχνεύτηκε θύλακος με μορφή κρατήρα γύρω από τον δεύτερο προγόμφιο της κάτω γνάθου με μέγιστο βάθος 7mm.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε με την χειρουργική προσπέλαση της βλάβης, αφαίρεση του φλεγμονώδους ιστού και μετά από ενδελεχή καθαρισμό της περιοχής τοποθέτηση μοσχεύματος και αποροφήσιμης μεμβράνης για πλήρωση του οστικού κρατήρα. Τα ράμματα αφαιρέθηκαν σε 2 εβδομάδες και η τελική εικόνα είναι μετα από 8 μήνες. Παρατηρούμε τη δραματική μειώση του θυλάκου και την πλήρωση του οστικού κρατήρα με νέο οστό.