Πληροφορίες

Ιστορικό

Γυναίκα ετών 46, πρώην καπνίστρια, με γενικευμένη περιοδοντίτιδα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. Η κλινική και ακτινογραφική εξέταση δείχνει θύλακο εγγύς του πρώτου γομφίου με βάθος μέτρησης 8mm και εμφανή φλεγμονή των ιστών.

Τεχνική

Ακολουθήσαμε μια χειρουργική προσέγγιση με την τοποθέτηση Emdogain©, το οποίο τοποθετήθηκε στον περιοδοντικό θύλακο. Μετά την συρραφή και αφού πέρασαν 12 μήνες υπήρχε πλήρης εξάλειψη του θυλάκου. Η τελική μέτρηση ήταν 3mm. Παρατηρούμε πόσο υγιείς είναι οι ιστοί γύρω από το δόντι καθώς και πλήρη απουσία αιμορραγίας από τους περιοδοντικούς ιστούς.