Τα μοσχεύματα χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες αναπλήρωσης ελλειμάτων ιστών, είτε μαλακών, είτε σκληρών. Μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους:

  1. Αυτομοσχεύματα, τα οποία προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή
  2. Αλλομοσχεύματα, τα οποία προέρχονται από άλλον άνθρωπο
  3. Ξενομοσχεύματα, τα οποία προέρχονται από κάποιο ζώο

Όλες οι διαδικασίες μοσχευμάτων είναι απολύτως ασφαλείς αφού βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα που έχουν επιβεβαιωθεί απόπολλές ανεξάρτητες πηγές. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα ως προς τη γραμμή παραγωγής από τους αυστηρώτερους διεθνείς οργανισμούς.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Click here to add your own text

Σχετικές Αναρτήσεις

laser
δόντια

Σχετικά Περιστατικά