Είναι πολλές οι περιπτώσεις δοντιών όπου η εξαγωγή τους δεν είναι μια απλή διαδικασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τερηδόνα που έχει πλέον καταστρέψει τη μύλη  ή ακόμα και μέρος της ρίζας του δοντιού. Μπορεί επίσης να έχουμε μια περίπτωση όπου έχει γίνει στο παρελθόν μια εξαγωγή όπου ένα μέρος της ρίζας έχει σπάσει και είναι ενταφιασμένο πλέον στο οστό, οπότε και πρέπει να αφαιρεθεί.  Μπορέο η ρίζα να έχει ιδιαίτερα έντονη κλίση, καθιστώντας την απλή εξαγωγή μια δύσκολη υπόθεση. Τέλος μπορεί να έχουμε δόντια με συγγενική σχέση με το ιγμόρειο άντρο, όπου η εξαγωγή τους θα δημιουργούσε πρόκληση επικοινωνίας μεταξύ στοματικής κοιλότητας και ιγμορείου, κάτι που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προχωρήσουμε σε μια χειρουργική εξαγωγή. Με τον τρόπο αυτό ο επεμβαίνων χειρουργός έχει τη δυνατότητα να χειριστεί την περιοχή με μεγαλύτερη άνεση και έτσι να επιτύχει τον σκοπό της εξαγωγής με μεγαλύτερη άνεση και καλύετρο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το σημαντικό γεγονός, παρόλο που ακούγεται παράδοξο, ότι με την χειρουργική εξαγωγή η τελική ταλαιπωρία της περιοχής είναι μικρότερη. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα στην περιοχή της εξαγωγής. Άλλωστε, η χειρουργική εξαγωγή αποτελεί και το αρχικό μέρος μιας διαδικασίας διατήρησης φατνίου. 

Η διαδικασία δεν πρέπει να δημιουργεί άγχος και αναστάτωση στον ασθενή. Είναι τελέιως ανώδυνη. Με την βοήθεια δεν μικροχειρουργικών εργαλείων που χαλαρώνουν το δόντι χωρίς να ασκούν υπέρμετρη πίεση και και με την χρήση του πιεζοτόμου, η εξαγωγή τελειώνει γρήγορα και η μετεγχειρητική πορεία είναι απροβλημάτιστη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Σχετικά Περιστατικά

Σχετικά Άρθρα