Δυστυχώς τα εμφυτεύματα, αν και είναι μεταλλικά στοιχεία που δεν κινδυνεύουν από τερηδόνα, κινδυνεύουν όμως από τα μικρόβια του στόματος που προκαλούν Περιοδοντίτιδα. Τα ίδια παθογόνα μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στους ιστούς γύρω από το εμφύτευμα,όπως είναι ο βλενογόννος και το οστό, τη λεγόμενη Περιεμφυτευματίτιδα.

Η Περιεμφυτευματίτιδα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας, αφού πολύ συχνά οι ασθενείς θεωρούν ότι τα εμφυτεύματα δεν χρειάζονται καμία συντήρηση. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος. Εκτός, λοιπόν από σχολαστική υγιεινή που οφείλουμε να εφαρμόζουμε, πρέπει συχνά να γίνεται και ο ειδικός καθαρισμός των εμφυτευμάτων. Περισσότερα γι’ αυτό μπορείτε να δείτε στις σελίδες που αναφέρονται στους συνδέσμους  δεξιά.

Η περιεμφυτευματίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί με οίδημα των ιστών, πόνο, ερυθρότητα ή και εκροή πύου από τους ιστούς γύρω από το εμφύτευμα. Παράγοντες που σχετίζονται με την περιεμφυτευματίτιδα είναι η κακή στοματική υγιεινή, το κάπνισμα, οι αναξέλεκτες συστηματικές νόσοι, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης αλλά και ιατρογενείς παράγοντες όπως κακότεχνες προσθετικές εργασίες που δημιουργούν κενά και χώρους όπου μπορούν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί.

Με την εγκατάσταση όμως της περιεμφυτευματικής βλάβης απαιτείται θεραπεία για να μπορέσει να αναχαιτιστεί η φλεγμονή και να σταματήσει η καταστροφή των ιστών. Η θεραπεία αυτή μπορεί σε κάποιες πολύ απλές περιπτώσεις, όπου το πρόβλημα έχει γίνει αντιληπτό νωρίς, να είανι συντηρητική με τη βοήθεια αντισηπτικών, καλής στοματικήε υγιεινής και καθαρισμού των εμφυτευμάτων. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, το πρόβλημα έχει προχωρήσει βαθύτερα και έχει εμπλακεί και το υποκείμενο οστό. Η αντιμετώπιση εδώ είναι σαφώς πιο πολύπλοκη και περιλαμβάνει μια σειρά από θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως αυτές ορίζονται από διεθνή επιστημονικά πρωτόκολα. Συνήθως η αντιμετώπιση είναι πλέον χειρουργική και απαιτεί καθαρισμό της περιοχής για την αφαίρεση του φλεγμαίνοντος ιστού με ειδικά εργαλεία καθώς και τον ενδελεχή καθαρισμό του ίδιου του εμφυτεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπληρωθεί το οστικό κενό με μοσχεύματα προκειμένου να αναπληρωθεί η οστική βλάβη. Εδώ να τονίσουμε την ευεργετική επίδραση του οδοντιατρικού Laser, αφού πολλές μελέτες έχουν δείξει σηματική βελτίωση στις κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους με την ακτινοβόληση της επιφάνειας του εμφυτεύματος με Laser.

Να τονίζουμε πως η αντιμετώπιση της Περιεμφυτευματίτιδας είναι πιο δύσκολη από αυτήν αντίστοιχα της Περιοδοντίτιδας, αφού οι ανατομικές συνθήκες, η μορφολογία του εμφυτεύματος και οι δυσκολίες στον καθαρισμό του, καθιστούν το όλο εγχείρημα αυξημένης δυσκολίας. Δεν είανι λίγες οι φορές, που λόγω παρατεταμένης αμέλειας και προχωρημένης φλεγμονής οδηγούμαστε στην αφαίρεση του εμφυτεύματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως ακολουθεί ανάπλαση της περιοχής με χρήση μοσχευμάτων και τοποθέτηση εκ νέου ενός άλλου εμφυτεύματος, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Σχετικά Περιστατικά

Σχετικές Αναρτήσεις

laser